background

Figury Wiejskie

 

Losy figury Matki Bożej wiążą się nierozerwalnie z tragicznymi losami rodziny Nogalów. W ówczesnym okresie, kiedy medycyna nie była jeszcze dostatecznie rozwinięta, a co za tym idzie śmiertelność wśród ludzi, a w szczególności wśród dzieci była bardzo wysoka, małżeństwo Marianny i Franciszka Nogalów po przyjściu na świat pierwszej córki przeżyło przez kolejnych kilkanaście lat rodzinna tragedię związana ze śmiercią ośmiorga dzieci, z których każde umierało w okresie niemowlęcym. Dopiero przyjście na świat właśnie w 1896 roku ostatniego potomka, odmieniło losy rodziny, która po przetrwaniu najbardziej zagrażającego życiu dziecka okresu, postanowiła oddać go w opiekę Matce Bożej i polecić Jej miłosierdziu losy całej rodziny. Aby najlepsza z matek swa czułością i miłością obdarzała wszystkich wokół. W tymże roku wzniesiono na terenie obecnego centrum wsi – figurę Matki Boże – Królowej Nieba i Ziemi. Jednak po licznych przekształceniach, które zmieniły obraz wsi w latach dwudziestych naszego wieku – figurę przeniesiono na miejsce, w którym obecnie się znajduje. Aby każdy z mieszkańców wsi, bądź osób przejezdnych mógł choć przez chwilę pomyśleć o cudownych łaskach zsyłanych dzięki miłości Boga – umieszczono na postumencie krótki, wymowny napis „Na chwałę Boga”.

(Aneta Dyka)


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na cześć i na chwałę Panu Bogu
Tę figurę wystawili Małżonkowie Nogalowie. Franciszek i Maryanna z Iraczów
wraz z dziećmi
1896r


 

 

W maju roku 1996 pod figurka odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy jej powstania.
W mszy celebrowanej przez proboszcza parafii Św. Marcina w Opatowie udział wzięli mieszkańcy Jurkowic oraz okolicznych miejscowości.
Uroczystości związane z setną rocznicą powstania figurki były też impulsem dla mieszkańców wioski do jej odnowienia oraz zadbanie, aby mogła ona stać na swym miejscu przez kolejne dziesięciolecia.
Odnowiono sama figurkę oraz zabezpieczono bliskie sąsiedztwo betonowymi płytami aby zjawiska atmosferyczne nie powodowały obsuwania się gruntu, co było by w przyszłości niebezpieczne dla stabilności pomnika..

 

Pieśń napisana z okazji obchodów 100 lecia istnienia figurki

Wspieraj nas matko teraz i w przyszłości
Niechaj doznamy twojej miłości
Sto lat królujesz tu w Jurkowicach
Dobroć uderza z twojego lica.

Kilka pokoleń już ochraniałaś
Od niebezpieczeństw nas osłaniałaś
Dawałaś siłę i w wojny męce
Dzięki składamy na twoje ręce.

I przyszłe żyjąc tu pokolenia,
Niech nie zapomną twego imienia.
Niech przed figurą swą głowę schylą,
I powtarzają Zdrowaś Maryjo.

Przyjmij o Pani od nas w podzięce
Te pieśni nasze modły i serce,
Które ci dzisiaj tutaj składamy
W wieczną opiekę się polecamy.

(Regina Kusal)

 

Losy krzyża oraz bezpośrednie motywy jakimi mogli się kierować osoby budujące figurę na tzw. górach aktualnie nie są znane.

 

 

 

Na cześć i chwale Panu Bogu
ten Krzyż wystawili małżonkowie
Ludwik i Agnieszka Ziarkowie
1901

Losy figury oraz bezpośrednie motywy jakimi mogli się kierować osoby budujące figurę na tzw. podkochówku aktualnie nie są znane.

 

Pod twoją obronę
uciekamy się
Tę figure wystawili
MACIEJ I TEKLA
Z NOGALÓW
TRELOWIE
1928R

2018  Sołectwo Jurkowice   globbers joomla templates