background

Podział terytorialny wsi

 

W małej wiosce jaką są Jurkowice można wydzielić 7 zwyczajowych dzielnic.

 

  1. Chrusty - domy od nr 1do 4 aż po polną drogę Jurkowice – Marcinkowice

  2. Góry - domy od nr 5 do 15.  Od dzielnicy Chrusty aż do figurki Matki Bożej w centrum wsi

  3. Podkochówek – tereny położone najbliżej miejscowości Kochów

  4. Rynek - centrum wioski

  5. Pola – Pola uprawne przyległe do drogi krajowej nr 74. W obszarze od bliskich okolic drogi łączącej rynek wsi z drogą krajową 74,  aż do granic z wioską Marcinkowice

  6. Błota - Północno zachodni obszar wsi

  7. Pipała - Domostwa umieszczone nad rzeką Łukawką w zachodniej części wsi

2018  Sołectwo Jurkowice   globbers joomla templates